AD VVS ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2017
 • CVR 38747614

Virksomheden AD VVS ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 26. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.270.269 DKK, mens den i 2021 var på 4.302.928 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.003.037 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Allan Sundstrup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.003’ DKK

-66%

Egenkapital

-1.501’ DKK

-202%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.003’ DKK

-65%

Årets resultat

2022-1.003.037 DKK
2021-603.428 DKK
2020153.897 DKK
2019262.271 DKK
2018-360.415 DKK

Likviditetsgrad

58 %

-33%
Svag

Afkastningsgrad

-39 %

-152%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-62 %

-335%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.423’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

4.270’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

3.924’ DKK

-2%

Tilgodehavende

2.236’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4.270’
  -5.171’
  -47’
  -
  -948’
  4’
  -60’
  -
  -55’
  -1.003’
  -
  -1.003’
  -
  -1.003’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  169’
  -
  169’
  -
  -
  15’
  18’
  187’
  565’
  1.271’
  -
  80’
  -
  2.236’
  2.423’
  50’
  -1.551’
  -
  -
  -1.501’
  -
  -1.501’
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  98’
  -
  -
  -
  -
  1.046’
  2.437’
  3.826’
  2.423’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AD VVS ApS 07.03.2023
NJORD VVS Teknik ApS 06.12.2018 06.03.2023
Drewsen Teknik ApS 26.06.2017 05.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Langebjerg 35D · DK-4000 Roskilde 08.03.2023
Falkevej 1 · DK-3400 Hillerød 15.07.2020 07.03.2023
Lokesvej 15 · DK-3400 Hillerød 03.08.2018 14.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 26.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-03-07 07.03.2023
2018-12-06 06.12.2018 06.03.2023
2017-06-26 26.06.2017 05.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 26.06.2017 14.03.2023

Direktører

Navn Fra Til
Allan Sundstrup 06.12.2018
Allan Sundstrup 06.12.2018 14.03.2023
Martin Drewsen 26.06.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Drewsen Kilschow Holding ApS 01.07.2018
A. Sundstrup Holding ApS 01.07.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Sundstrup 26.06.2017
Martin Drewsen 26.06.2017 30.06.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AD VVS ApS

Langebjerg 35
4000 Roskilde

CVR

38747614

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2017

P-nummer

1022582123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Drewsen Teknik ApS
 • Drewsen VVS ApS

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@njordvvs.dk

Telefon

69151402

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor håndværk, handel samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller