JEJO Holding ApS

 • APS
 • Etableret 24. maj 2017
 • CVR 38673033
NORMAL

Virksomheden JEJO Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 24. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.750 DKK, mens den i 2020 var på -10.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 187.659 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

188’ DKK

+57%

Egenkapital

519’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

188’ DKK

+57%

Årets resultat

2021187.659 DKK
2020119.766 DKK
2019173.872 DKK
201861.385 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

533’ DKK

+57%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+43%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  188’
  -
  188’
  -
  188’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  533’
  533’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  533’
  50’
  -1’
  -
  -
  519’
  -
  519’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  14’
  533’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JEJO Holding ApS 24.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Avedøreholmen 46 · DK-2650 Hvidovre 07.05.2021
Avedøreholmen 46 · DK-2650 Hvidovre 20.10.2018 06.05.2021
Avedøreholmen 46 · DK-2650 Hvidovre 24.05.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

JEJO Holding ApS

Avedøreholmen 46
2650 Hvidovre

CVR

38673033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2017

P-nummer

1022479217

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Niels Jesper Johansen

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Niels Jesper Johansen

Revisor

-