Lindbaum Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2017
 • CVR 38640755

Virksomheden Lindbaum Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Gedser. De blev etableret i 8. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -186.484 DKK, mens den i 2021 var på 20.531 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -222.161 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-222’ DKK

-118%

Egenkapital

2.650’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-268’ DKK

-133%

Årets resultat

2022-222.161 DKK
2021-102.055 DKK
2020-60.845 DKK
2019-179.068 DKK
2018-200.225 DKK
2017-105.041 DKK
2016-39.732 DKK

Likviditetsgrad

18 %

-64%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-8 %

-542%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.249’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-186’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

109’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -186’
  -
  -64’
  -
  -250’
  -
  -18’
  -
  -18’
  -268’
  -
  -268’
  -46’
  -222’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  3’
  -
  3.140’
  -
  -
  -
  -
  3.140’
  -
  64’
  -
  -
  -
  109’
  3.249’
  50’
  2.600’
  -
  -
  2.650’
  -
  2.650’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  584’
  -
  0
  -
  10’
  4’
  598’
  3.249’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lindbaum Ejendomme ApS 08.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Stavrebyvej 16 · DK-4874 Gedser 09.10.2017
Agrovej 6 · DK-2630 Taastrup 08.03.2017 08.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 08.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-08 08.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 08.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Peter Lindbaum 08.03.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Peter Lindbaum Holding ApS 08.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Lindbaum 08.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lindbaum Ejendomme ApS

Stavrebyvej 16
4874 Gedser

CVR

38640755

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2017

P-nummer

1022442526

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-