MP-L Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2017
 • CVR 38619799

Virksomheden MP-L Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 3. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.676 DKK, mens den i 2021 var på -5.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.317 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

67’ DKK

> +999%

Egenkapital

603’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202267.317 DKK
2021-5.200 DKK
2020-4.980 DKK
2019-5.425 DKK
2018-3.695 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

629’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-125%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  629’
  629’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  629’
  40’
  -53’
  -
  -
  603’
  -
  603’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  22’
  26’
  629’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MP-L Holding ApS 11.10.2021
MP-L Holding IVS 03.05.2017 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bremertoften 21 · DK-3320 Skævinge 19.12.2022
Rørvej 9 · DK-3300 Frederiksværk 03.05.2017 18.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2017-05-03 03.05.2017 10.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
17.500 DKK 03.05.2017 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Peter Larsen 03.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Peter Larsen 03.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MP-L Holding ApS

Bremertoften 21
3320 Skævinge

CVR

38619799

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2017

P-nummer

1022419443

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michaellarsen202@gmail.com

Telefon

40979529

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for datterselskaber og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-