Alpha Vision Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2017
 • CVR 38614002

Virksomheden Alpha Vision Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Værløse. De blev etableret i 1. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

49’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

202221 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
2017-1.508 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  50’
  50’
  -1’
  -
  -
  49’
  -
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alpha Vision Holding ApS 01.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Elmekrogen 6B · DK-3500 Værløse 03.10.2021
Nysøvang 6 · DK-2750 Ballerup 13.03.2021 02.10.2021
Elmekrogen 6B · DK-3500 Værløse 01.05.2017 12.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-01 01.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Skovbo Illemann 01.05.2017
Andrea Møllkvist Illemann 01.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andrea Møllkvist Illemann 01.05.2017
Andreas Skovbo Illemann 01.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alpha Vision Holding ApS

Elmekrogen 6
3500 Værløse

CVR

38614002

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2017

P-nummer

1022412724

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

andreas@vision4kids.dk

Telefon

51689682

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja