ProTecCon ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2017
 • CVR 38599585

Virksomheden ProTecCon ApS befinder sig i branchen "Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg" og har adresse i Spentrup. De blev etableret i 24. april 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 728.115 DKK, mens den i 2021 var på 549.455 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 151.525 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Brian Hviid.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

152’ DKK

+989%

Egenkapital

144’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

158’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022151.525 DKK
202113.910 DKK
202040.754 DKK
2019-186.413 DKK
2018-43.636 DKK
2017168.356 DKK

Likviditetsgrad

189 %

+93%
God

Afkastningsgrad

52 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

47 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

306’ DKK

-28%

Bruttofortjeneste

728’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

306’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  728’
  -569’
  -
  -
  159’
  -
  -1’
  -
  -1’
  158’
  -
  158’
  -
  152’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  42’
  -
  100’
  306’
  306’
  50’
  49’
  45’
  -
  144’
  -
  144’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  137’
  162’
  306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ProTecCon ApS 08.03.2018
ProTecCon IVS 24.04.2017 07.03.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Lindegårdsvej 22 · DK-8981 Spentrup 24.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 01.09.2022
711290 Anden teknisk rådgivning 28.02.2019 31.08.2022
711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 01.12.2018 27.02.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-08 08.03.2018
2017-04-24 24.04.2017 07.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.03.2018
1 DKK 24.04.2017 07.03.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Brian Hviid 24.04.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
HviidsHolding ApS 24.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Hviid 24.04.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ProTecCon ApS

Lindegårdsvej 22
8981 Spentrup

CVR

38599585

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2017

P-nummer

1022395366

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711230
Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, service og montage indenfor byggeribranchen samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-