Bredgaard Boats Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. mar. 2017
 • CVR 38568361

Virksomheden Bredgaard Boats Invest ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Rødby. De blev etableret i 31. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 846.931 DKK, mens den i 2021 var på 871.639 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 196.850 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

197’ DKK

+15%

Egenkapital

1.221’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

252’ DKK

+15%

Årets resultat

2022196.850 DKK
2021170.965 DKK
2020145.197 DKK
2019129.644 DKK
2018-291.589 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+324%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

+5%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

13 %

+22%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9.246’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

847’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

7.911’ DKK

-5%

Tilgodehavende

33’ DKK

+302%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  847’
  -
  -222’
  -
  625’
  -
  -373’
  -
  -373’
  252’
  -
  252’
  -
  197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  9.213’
  -
  -
  -
  -
  9.213’
  -
  -
  -
  -
  31’
  33’
  9.246’
  50’
  1.171’
  -
  -
  1.221’
  -
  1.221’
  114’
  114’
  -
  -
  -
  -
  2.117’
  -
  -
  2.921’
  -
  38’
  2.687’
  5.794’
  9.246’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bredgaard Boats Invest ApS 31.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vestre Kaj 50B · DK-4970 Rødby 17.02.2020
Vestre Kaj 50B · DK-4970 Rødby 14.12.2017 16.02.2020
Emil Aarestrups Gade 5 · DK-4990 Sakskøbing 31.03.2017 13.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 31.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-31 31.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 31.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Wiuff 31.03.2017
Michael Ørsted Jakobsen 31.03.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
BREDGAARD HOLDING 2013 ApS 31.03.2017
Wiuff Holding ApS 31.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Ørsted Jakobsen 31.03.2017
Jørgen Wiuff 31.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bredgaard Boats Invest ApS

Vestre Kaj 50
4970 Rødby

CVR

38568361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. marts 2017

P-nummer

1022360473

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejendomme, investering og anden hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja