Charbin Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2017
 • CVR 38534351

Virksomheden Charbin Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 24. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.000 DKK, mens den i 2021 var på -6.002 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.698 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-103%

Egenkapital

185’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-103%

Årets resultat

2022-2.698 DKK
2021107.028 DKK
2020-4.274 DKK
2019-13.814 DKK
2018-17.965 DKK
2017-15.625 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

74 %

-24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

250’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  4’
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  250’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  250’
  50’
  77’
  59’
  -
  185’
  -
  185’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  250’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Charbin Holding ApS 24.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Jespervej 270 · DK-3480 Fredensborg 30.05.2019
Rungsted Strandvej 185 · DK-2960 Rungsted Kyst 29.10.2017 29.05.2019
Dronninggårds Alle 136 · DK-2840 Holte 24.03.2017 28.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-24 24.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Bindslev 24.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Bindslev 24.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Charbin Holding ApS

Jespervej 270
3480 Fredensborg

CVR

38534351

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2017

P-nummer

1022323071

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

c.bindslev@tagalong.dk

Telefon

60204040

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje værdipapirer, være holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-