Michael Skjærbæk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. mar. 2017
 • CVR 38533150

Virksomheden Michael Skjærbæk Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 30. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.438 DKK, mens den i 2022 var på -4.691 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.075 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

-98%

Egenkapital

237’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

-98%

Årets resultat

20235.075 DKK
2022233.541 DKK
2021-26.196 DKK
202084.248 DKK
2019-21.540 DKK
2018-38.162 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

12 %

+2%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.058’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

1.821’ DKK

0%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -45’
  -
  -45’
  5’
  -
  5’
  -
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.058’
  2.058’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  2.058’
  40’
  197’
  -
  -
  237’
  -
  237’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.489’
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  332’
  2.058’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Michael Skjærbæk Holding ApS 15.05.2019
Michael Skjærbæk Holding IVS 30.03.2017 14.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ved Bølgen 7 · DK-7100 Vejle 05.05.2022
Strandvejen 7 · DK-7120 Vejle Øst 20.10.2018 04.05.2022
Strandvejen 7 · DK-7120 Vejle Øst 30.09.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-15 15.05.2019
2017-03-30 30.03.2017 14.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.05.2019
1 DKK 30.03.2017 14.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 30.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Skjærbæk Kristiansen 30.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Michael Skjærbæk Holding ApS

Ved Bølgen 7
7100 Vejle

CVR

38533150

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. marts 2017

P-nummer

1022321648

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter i erhvervsdrivende virksomheder og der-med beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-