MLSV Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2017
 • CVR 38502042

Virksomheden MLSV Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 20. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.977 DKK, mens den i 2021 var på -135 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 312.598 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

313’ DKK

+878%

Egenkapital

419’ DKK

+90%

Omsætning

-

Resultat før skat

312’ DKK

+876%

Årets resultat

2022312.598 DKK
202131.968 DKK
202023.490 DKK
2019-67.371 DKK
2018159.057 DKK
201723.595 DKK

Likviditetsgrad

99 %

+404%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

994’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

575’ DKK

+12%

Tilgodehavende

116’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  315’
  315’
  312’
  -
  312’
  -
  313’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  878’
  -
  -
  878’
  878’
  -
  -
  -
  -
  3’
  116’
  994’
  50’
  40’
  -
  -
  419’
  -
  419’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  459’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  117’
  994’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MLSV Holding ApS 20.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Ribegade 18 · DK-2100 København Ø 20.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 20.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-20 20.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Marie Louise Valeur Jaques 20.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marie Louise Valeur Jaques 20.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MLSV Holding ApS

Ribegade 18
2100 København Ø

CVR

38502042

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2017

P-nummer

1022286788

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er rådgivning og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-