MB Handel & Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2017
 • CVR 38501259

Virksomheden MB Handel & Service ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skævinge. De blev etableret i 15. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -22.075 DKK, mens den i 2021 var på -12.759 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -97.870 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-98’ DKK

-116%

Egenkapital

3.369’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-172’ DKK

-128%

Årets resultat

2022-97.870 DKK
2021623.341 DKK
2020534.059 DKK
2019133.373 DKK
2018250.728 DKK
201797.465 DKK

Likviditetsgrad

45.827 %

God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.374’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

-73%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.291’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -22’
  107’
  -426’
  169’
  -150’
  -172’
  -
  -172’
  -74’
  -98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.082’
  -
  -
  1.082’
  1.082’
  -
  -
  -
  115’
  416’
  2.291’
  3.374’
  50’
  3.319’
  -
  -
  3.369’
  -
  3.369’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  3.374’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MB Handel & Service ApS 15.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Strøvej 80 · DK-3320 Skævinge 15.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-15 15.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mads Buhl 15.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Buhl 15.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MB Handel & Service ApS

Strøvej 80
3320 Skævinge

CVR

38501259

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2017

P-nummer

1022285498

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejerskab af kapitalandele i andre selskaber, fast ejendom, investeringer samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-