Outdoorworks ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2017
 • CVR 38501224

Virksomheden Outdoorworks ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Skodsborg. De blev etableret i 15. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 252.874 DKK, mens den i 2021 var på 61.209 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.757 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Andreas Hagerup Linnet.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

56’ DKK

+117%

Egenkapital

203’ DKK

+38%

Omsætning

-

Resultat før skat

72’ DKK

+118%

Årets resultat

202255.757 DKK
202125.668 DKK
2020-47.802 DKK
2019126.432 DKK
2018-116.314 DKK
2017109.285 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-94%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

20 %

+12%
God

Soliditetsgrad

56 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

362’ DKK

+92%

Bruttofortjeneste

253’ DKK

+313%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

31’ DKK

-76%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  253’
  -70’
  -110’
  -
  73’
  -
  -1’
  -
  -1’
  72’
  -
  72’
  -16’
  56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  331’
  -
  331’
  -
  -
  -
  -
  331’
  -
  16’
  -
  -
  15’
  31’
  362’
  50’
  153’
  -
  -
  203’
  -
  203’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  159’
  362’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Outdoorworks ApS 15.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bøllemosevej 2 · DK-2942 Skodsborg 10.11.2022
Bøllemosevej 2 · DK-2942 Skodsborg 15.03.2017 09.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 15.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-15 15.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Hagerup Linnet 15.03.2017
Aske Emil Munksgaard 15.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aske Emil Munksgaard 15.03.2017
Andreas Hagerup Linnet 15.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Outdoorworks ApS

Bøllemosevej 2
2942 Skodsborg

CVR

38501224

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2017

P-nummer

1022285234

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

al@outdoorworks.dk

Telefon

29608442

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller