PN Ejendomsselskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2017
 • CVR 38497758

Virksomheden PN Ejendomsselskab ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Dronninglund. De blev etableret i 15. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 124.315 DKK, mens den i 2021 var på 98.507 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.754 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

-134%

Egenkapital

265’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

-134%

Årets resultat

2022-15.754 DKK
202146.499 DKK
202075.170 DKK
201939.227 DKK
201864.740 DKK
20174.751 DKK

Likviditetsgrad

153 %

+880%
God

Afkastningsgrad

1 %

-65%
Svag

Soliditetsgrad

5 %

-66%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

5.115’ DKK

+175%

Bruttofortjeneste

124’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

4.729’ DKK

+215%

Tilgodehavende

751’ DKK

+788%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  124’
  -
  -51’
  -
  73’
  -
  -93’
  -
  -93’
  -20’
  -
  -20’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.364’
  -
  -
  -
  -
  4.364’
  -
  -
  -
  636’
  66’
  751’
  5.115’
  50’
  215’
  -
  -
  265’
  -
  265’
  121’
  121’
  799’
  -
  -
  -
  4.237’
  397’
  -
  -
  -
  8’
  -
  492’
  5.115’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PN Ejendomsselskab ApS 15.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Bødkervej 1 · DK-9330 Dronninglund 15.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 15.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-15 15.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 15.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Per Søndergaard Nielsen 15.03.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
PN HOLDING AF 15. MARTS 2014 ApS 15.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Søndergaard Nielsen 15.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PN Ejendomsselskab ApS

Bødkervej 1
9330 Dronninglund

CVR

38497758

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2017

P-nummer

1022282030

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

er at drive virksomhed med investering og udlejning af fast ejendom og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-