Ekkelund Bolig ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. mar. 2017
 • CVR 38496441

Virksomheden Ekkelund Bolig ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Galten. De blev etableret i 6. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 260.216 DKK, mens den i 2022 var på 302.305 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.742 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-102%

Egenkapital

382’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-102%

Årets resultat

2023-6.742 DKK
2022296.230 DKK
202152.341 DKK
2020-3.125 DKK
2019-3.930 DKK
2018-3.125 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-58%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-23%
Svag

Soliditetsgrad

6 %

-13%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

6.692’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

260’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

6.245’ DKK

+15%

Tilgodehavende

140’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  260’
  -
  -113’
  -
  147’
  -
  -155’
  -
  -155’
  -8’
  -
  -8’
  -1’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  194’
  -
  6.551’
  -
  -
  -
  -
  6.551’
  -
  11’
  9’
  -
  31’
  140’
  6.692’
  50’
  332’
  -
  -
  382’
  -
  382’
  65’
  65’
  2.853’
  -
  -
  -
  2.929’
  356’
  -
  -
  -
  71’
  -
  3.317’
  6.692’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ekkelund Bolig ApS 20.09.2018
Byggefirmaet H. E. Andersen ApS 06.03.2017 19.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Marktoften 7B · DK-8464 Galten 16.02.2021
Stationsvej 2 · DK-8464 Galten 06.03.2017 15.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.03.2021
412000 Opførelse af bygninger 06.03.2017 28.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-05-03 03.05.2024
2018-09-20 20.09.2018 02.05.2024
2017-03-06 06.03.2017 19.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.03.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Ekkelund Andersen 06.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Ekkelund Andersen 06.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ekkelund Bolig ApS

Marktoften 7
8464 Galten

CVR

38496441

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. marts 2017

P-nummer

1022280852

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og drift af udlejningsejendomme, byggeri for egen og fremmed regning samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-