Rolandoit ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. mar. 2017
 • CVR 38485482

Virksomheden Rolandoit ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 13. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -11.691 DKK, mens den i 2022 var på -6.522 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.256.354 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.256’ DKK

+76%

Egenkapital

3.940’ DKK

-25%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1.256’ DKK

+76%

Årets resultat

2023-1.256.354 DKK
2022-5.252.199 DKK
20218.565.679 DKK
20207.801 DKK
201981.339 DKK
20182.040.094 DKK
2017-19.835 DKK

Likviditetsgrad

56.437 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-139%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.947’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-79%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.927’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  35’
  -1.280’
  -
  -1.245’
  -1.256’
  -
  -1.256’
  -
  -1.256’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  0
  425’
  3.927’
  3.947’
  40’
  3.839’
  61’
  -
  3.940’
  -
  3.940’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  3.947’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rolandoit ApS 04.03.2021
Rolandoit IVS 13.03.2017 03.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Asmussens Alle 5 · DK-1808 Frederiksberg C 10.04.2020
Gammel Kongevej 154 · DK-1850 Frederiksberg C 13.03.2017 09.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-04 04.03.2021
2017-03-13 13.03.2017 03.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.03.2021
1 DKK 13.03.2017 03.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 13.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Roland John Møller 13.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Roland John Møller 13.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rolandoit ApS

Asmussens Alle 5
1808 Frederiksberg C

CVR

38485482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. marts 2017

P-nummer

1022267422

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Roland@rolandoit.dk

Telefon

29284484

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-