ViggoLine ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2017
 • CVR 38470027

Virksomheden ViggoLine ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 7. marts 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.850 DKK, mens den i 2021 var på -7.128 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.607 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-101%

Egenkapital

226’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-101%

Årets resultat

2022-4.607 DKK
2021320.816 DKK
202020.230 DKK
2019-3.345 DKK
2018-4.333 DKK
2017-29.420 DKK

Likviditetsgrad

4.635 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

231’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

231’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  231’
  231’
  231’
  40’
  127’
  59’
  -
  226’
  -
  226’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  5’
  231’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ViggoLine ApS 08.10.2021
ViggoLine IVS 07.03.2017 07.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Silkeborgvej 9 · DK-8680 Ry 07.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.03.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-08 08.10.2021
2017-03-07 07.03.2017 07.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.10.2021
1 DKK 07.03.2017 07.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion 07.03.2017

Direktører

Navn Fra Til
Søren Møller Jespersen 07.03.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Møller Jespersen 07.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ViggoLine ApS

Silkeborgvej 9
8680 Ry

CVR

38470027

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2017

P-nummer

1022250309

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mms@firma.tele.dk

Telefon

40868690

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje investere i kapitalandele og anden hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-