Denne virksomhed er ikke på Flinke-Listen

Det kan skyldes, at virksomheden ikke er bedømt nok gange.
Tag dine forbehold med denne guide

Fast Forward IVS


Positive
Neutrale
Negative

Data er baseret på en statistisk analyse af offentlig tilgængelig virksomhedsdata (fx CVR.dk) og seneste årsrapport.

Information om nøglepersoner
Ingen personer med relation til virksomheden har konkurser eller tvangsopløste selskaber bag sig indenfor de sidste tre år.
Egenkapital
Virksomheden har en positiv egenkapital
Årets resultat
Virksomhedens seneste resultat er positivt
Regnskabsaflæggelse
Virksomheden har indleveret deres seneste årsrapport til tiden
Soliditetsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at kunne bære et stort økonomisk tab
Likviditetsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at kunne betale sine regninger og afdrage på gæld
Afkastningsgrad
Virksomheden er blandt de 50% bedst stillede indenfor deres branche til at skabe overskud af deres investering

Nøgletal for Fast Forward IVS

Omsætning
Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital
Balance
Foreslået udbytte
Download regnskab
2018
350.165 DKK
67.138 DKK
38.447 DKK
38.447 DKK
38.278 DKK
65.362 DKK
-
2017
374.621 DKK
56.280 DKK
55.960 DKK
43.649 DKK
36.193 DKK
36.193 DKK
0 DKK

Fællesskabet har i alt givet 312.713 bedømmelser