Jesø ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2017
 • CVR 38392824

Virksomheden Jesø ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Odense SØ. De blev etableret i 3. februar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 244.477 DKK, mens den i 2021 var på 273.842 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 103.880 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

104’ DKK

-19%

Egenkapital

3.600’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

133’ DKK

-16%

Årets resultat

2022103.880 DKK
2021128.726 DKK
202093.165 DKK
201976.175 DKK
201896.538 DKK
2017-58.357 DKK

Likviditetsgrad

22 %

+66%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-15%
Svag

Soliditetsgrad

63 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.709’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

244’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

1.990’ DKK

-9%

Tilgodehavende

64’ DKK

+61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  244’
  -
  -84’
  -
  160’
  -
  -
  -
  -
  133’
  -
  133’
  -29’
  104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  5.645’
  -
  -
  -
  -
  5.645’
  -
  -
  -
  -
  57’
  64’
  5.709’
  3.160’
  440’
  -
  -
  3.600’
  -
  3.600’
  118’
  118’
  1.361’
  -
  -
  -
  1.703’
  -
  -
  -
  -
  13’
  35’
  287’
  5.709’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jesø ApS 03.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
N. Tørrings Vej 8 · DK-5220 Odense SØ 07.11.2017
Tingskiftet 55 · DK-5270 Odense N 03.02.2017 06.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 03.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-28 28.06.2018
2017-02-03 03.02.2017 27.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
3.160.000 DKK 28.06.2018
150.000 DKK 03.02.2017 27.06.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.02.2017

Direktører

Navn Fra Til
Søren Jepsen 03.02.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Jepsen 03.02.2017
Jesper Lund Jensen 03.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jesø ApS

N. Tørrings Vej 8
5220 Odense SØ

CVR

38392824

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2017

P-nummer

1022160725

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

3.160.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-