OGEL Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2017
 • CVR 38378473

Virksomheden OGEL Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 31. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 410.018 DKK, mens den i 2021 var på 418.177 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 306.963 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

307’ DKK

-80%

Egenkapital

2.829’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

386’ DKK

-80%

Årets resultat

2022306.963 DKK
20211.511.254 DKK
2020436.158 DKK
2019337.171 DKK
2018220.451 DKK
2017-32.926 DKK

Likviditetsgrad

52 %

+165%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

-6%
Svag

Soliditetsgrad

25 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.202’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

410’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

7.768’ DKK

+2%

Tilgodehavende

384’ DKK

+183%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  410’
  -
  -
  -
  410’
  -
  -158’
  -
  -158’
  386’
  -
  386’
  -79’
  307’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  10.818’
  -
  -
  -
  -
  10.818’
  -
  -
  -
  -
  384’
  384’
  11.202’
  50’
  2.779’
  -
  -
  2.829’
  -
  2.829’
  605’
  605’
  5.539’
  -
  -
  -
  7.029’
  319’
  154’
  45’
  -
  -
  -
  738’
  11.202’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OGEL Invest ApS 31.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tostrupvej 56 · DK-8800 Viborg 30.03.2020
Palstrupvej 22 · DK-8840 Rødkærsbro 31.01.2017 29.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 31.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-31 31.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Mads Rinke Kristensen 31.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Rinke Kristensen 31.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OGEL Invest ApS

Tostrupvej 56
8800 Viborg

CVR

38378473

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2017

P-nummer

1022144894

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af erhvervsejendomme, udlejning af boligejendomme og investeringer heraf og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-