Piccolo-CPH ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2017
 • CVR 38364936

Virksomheden Piccolo-CPH ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 24. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 168.535 DKK, mens den i 2020 var på 135.003 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 12.507 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Faruk Bajraktari.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

+334%

Egenkapital

26’ DKK

+95%

Omsætning

277’ DKK

+30%

Resultat før skat

13’ DKK

+334%

Årets resultat

202112.507 DKK
2020-5.341 DKK
2019-16.800 DKK
201817.180 DKK
2017-31.874 DKK

Likviditetsgrad

164 %

+138%
God

Afkastningsgrad

19 %

+659%
God

Soliditetsgrad

38 %

+190%
God

Overskudsgrad

5 %

+390%
Tilfredsst.

Balance

67’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

169’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

41’ DKK

-52%

Tilgodehavende

53’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  277’
  169’
  -144’
  -5’
  -
  13’
  -
  0
  -
  0
  13’
  -
  13’
  -
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  67’
  50’
  13’
  -
  -
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  67’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Piccolo-CPH ApS 27.05.2022
London Bilvask, Nykøbing Falster ApS 07.06.2017 26.05.2022
London Bil Vask ApS 24.01.2017 06.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Vadbro 14 · DK-2860 Søborg 22.05.2022
Nordensvej 2B · DK-4800 Nykøbing F 05.05.2019 21.05.2022
Østerbrogade 63 · DK-4800 Nykøbing F 24.01.2017 04.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 08.06.2022
452010 Autoreparationsværksteder mv. 24.01.2017 07.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-27 27.05.2022
2017-06-07 07.06.2017 26.05.2022
2017-01-24 24.01.2017 06.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 18.09.2023 16.11.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 24.01.2017 15.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Faruk Bajraktari 24.01.2017
Faruk Bajraktari 24.01.2017 15.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Faruk Bajraktari 24.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Piccolo-CPH ApS

Vadbro 14
2860 Søborg

CVR

38364936

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2017

P-nummer

1022130583

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

londonbilvask@outlook.dk

Telefon

42601153

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med vedligeholdelse af motorkøretøjer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-