Mieux ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2017
 • CVR 38352733

Virksomheden Mieux ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 22. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -322.572 DKK, mens den i 2020 var på 482.298 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -694.873 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Nadja Revall.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-695’ DKK

-905%

Egenkapital

-699’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-695’ DKK

-905%

Årets resultat

2021-694.873 DKK
202086.350 DKK
2019-219.023 DKK
2018401.844 DKK
2017-273.554 DKK

Likviditetsgrad

29 %

-71%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-239 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-245 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

285’ DKK

-71%

Bruttofortjeneste

-323’ DKK

-167%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

285’ DKK

-71%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -323’
  -359’
  -
  -
  -682’
  -
  -13’
  -
  -13’
  -695’
  -
  -695’
  -
  -695’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  283’
  285’
  285’
  40’
  -739’
  -
  -
  -699’
  -
  -699’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  680’
  -
  -
  -
  1’
  301’
  984’
  285’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mieux ApS 17.09.2021
Mieux IVS 22.01.2017 16.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kæruldvangen 9 · DK-2680 Solrød Strand 20.12.2018
Lundevej 42 · DK-4652 Hårlev 22.01.2017 19.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 22.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-17 17.09.2021
2017-01-22 22.01.2017 16.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.09.2021
1 DKK 22.01.2017 16.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nadja Revall 22.01.2017
Rikke Hesselbjerg Gliese-Mikkelsen 22.01.2017 19.12.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Revall Holding ApS 19.12.2018
RHM HOLDING 2010 ApS 22.01.2017 19.12.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nadja Revall 22.01.2017
Rikke Hesselbjerg Gliese-Mikkelsen 22.01.2017 19.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mieux ApS

Kæruldvangen 9
2680 Solrød Strand

CVR

38352733

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2017

P-nummer

1022115851

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@mieux.dk

Telefon

40266269

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for detailhandel samt virksomhed beslægtet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-