Revall Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jan. 2017
 • CVR 38349163

Virksomheden Revall Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 20. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-220’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-63 DKK
20200 DKK
2019-128.291 DKK
2018-91.710 DKK
2017-1 DKK

Likviditetsgrad

76 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-32 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

680’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

680’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  680’
  -
  0
  680’
  680’
  40’
  -260’
  -
  -
  -220’
  -
  -220’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  900’
  680’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Revall Holding ApS 17.09.2021
Revall Holding IVS 20.01.2017 16.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kæruldvangen 9 · DK-2680 Solrød Strand 20.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-17 17.09.2021
2017-01-20 20.01.2017 16.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.09.2021
1 DKK 20.01.2017 16.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 20.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
Nadja Revall 20.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nadja Revall 20.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Revall Holding ApS

Kæruldvangen 9
2680 Solrød Strand

CVR

38349163

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. januar 2017

P-nummer

1022110884

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28797802

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder samt virksomhed beslægtet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-