RA consulting group Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2017
 • CVR 38348779

Virksomheden RA consulting group Aps befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 15. januar 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.760 DKK, mens den i 2021 var på -27.410 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.401 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand René Andreasen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

+131%

Egenkapital

14’ DKK

+227%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+92%

Årets resultat

20229.401 DKK
2021-29.898 DKK
2020-11.901 DKK
2019-4.063 DKK
20180 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-14 %

+94%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

69 %

+144%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+90%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -12’
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  20’
  50’
  -36’
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  0
  -1’
  -
  -
  6’
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RA consulting group Aps 15.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 23.04.2024
Åskrænten 20 · DK-3600 Frederikssund 15.01.2017 22.04.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 15.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-15 15.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.01.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af bestyrelsen 15.01.2017

Direktører

Navn Fra Til
René Andreasen 19.01.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Arboe Andreasen 01.01.2024
René Andreasen 19.01.2017 01.01.2024
René Andreasen 19.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RA consulting group Aps

Åskrænten 20
3600 Frederikssund

CVR

38348779

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2017

P-nummer

1022110744

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@raconsulting.dk

Telefon

22625862

Formål

Virksomhedens formål er it konsulent service

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af bestyrelsen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-