iDoer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. dec. 2016
 • CVR 38246186

Virksomheden iDoer ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 12. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 517.613 DKK, mens den i 2020 var på 330.695 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 66.238 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Thorstein Arnt Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

66’ DKK

+145%

Egenkapital

206’ DKK

+48%

Omsætning

-

Resultat før skat

103’ DKK

+177%

Årets resultat

202166.238 DKK
202027.088 DKK
20196.122 DKK
2018-18.149 DKK

Likviditetsgrad

196 %

+2%
God

Afkastningsgrad

25 %

+89%
God

Soliditetsgrad

50 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

409’ DKK

+47%

Bruttofortjeneste

518’ DKK

+57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

399’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  518’
  -411’
  -3’
  -
  104’
  -
  -1’
  -
  -1’
  103’
  -
  103’
  -37’
  66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  10’
  4’
  215’
  27’
  -
  153’
  399’
  409’
  50’
  156’
  -
  -
  206’
  -
  206’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  153’
  203’
  409’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
iDoer ApS 12.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Frøslevvej 10 · DK-2610 Rødovre 14.03.2022
Frøslevvej 10 · DK-2610 Rødovre 24.01.2018 13.03.2022
Damhusdalen 112 · DK-2610 Rødovre 12.12.2016 23.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 12.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-11 11.09.2019
2016-12-12 12.12.2016 10.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 01.01.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Arnt Holding ApS 09.09.2019
Jens Thorstein Arnt Larsen 01.01.2017 09.09.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 12.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

iDoer ApS

Frøslevvej 10
2610 Rødovre

CVR

38246186

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. december 2016

P-nummer

1021996242

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

idoer@idoer.dk

Telefon

42335117

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle og sælge løsninger med udgangspunkt i de tilgængelige mobile platforme. At tilbyde assistance til integrationer og tilhørende rådgivning i forbindelse med etablering af mobile løsninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-