Øens Tømrer-Firma ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 5. dec. 2016
 • CVR 38234153

Virksomheden Øens Tømrer-Firma ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i København S. De blev etableret i 5. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 598.745 DKK, mens den i 2020 var på 598.123 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 101.433 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Hounou Rathleff.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

101’ DKK

-64%

Egenkapital

155’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

126’ DKK

-60%

Årets resultat

2021101.433 DKK
2020284.312 DKK
2019-244.496 DKK
201823.033 DKK
201761.156 DKK

Likviditetsgrad

203 %

+79%
God

Afkastningsgrad

42 %

+34%
God

Soliditetsgrad

51 %

+332%
God

Overskudsgrad

-

Balance

305’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

599’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

305’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  599’
  -470’
  -
  -
  129’
  -
  -3’
  -
  -3’
  126’
  -
  126’
  -24’
  101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  55’
  0
  184’
  305’
  305’
  50’
  5’
  100’
  -
  155’
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  100’
  150’
  305’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Øens Tømrer-Firma ApS 05.12.2016 01.09.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Kretavej 27 · DK-2300 København S 27.01.2021 01.09.2022
Kretavej 27 · DK-2300 København S 05.12.2016 26.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 05.12.2016 01.09.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-05 05.12.2016 01.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.12.2016 01.09.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 05.12.2016 01.09.2022

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hounou Rathleff 05.12.2016
Thomas Hounou Rathleff 05.12.2016 01.09.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Hounou Rathleff 05.12.2016 01.09.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Øens Tømrer-Firma ApS

Kretavej 27
2300 København S

CVR

38234153

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. december 2016

P-nummer

1021982985

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive tømrervirksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

 • THR Invest Holding ApS

Revisor

-