Teledoktoren Holding ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 10. okt. 2016
 • CVR 38077260

Virksomheden Teledoktoren Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 10. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

200’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

200’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

200’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  200’
  200’
  -
  -
  -
  200’
  -
  200’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Teledoktoren Holding ApS 10.10.2016 03.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fjældevænget 26 · DK-8210 Aarhus V 10.10.2016 03.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.10.2016 03.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-10 10.10.2016 03.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 10.10.2016 03.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 10.10.2016 27.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rasoul Hamech 10.10.2016 03.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Teledoktoren Holding ApS

Fjældevænget 26
8210 Aarhus V

CVR

38077260

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. oktober 2016

P-nummer

1021826029

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, formueforvaltning samt at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-