Coating Consult K/S

NORMAL
 • K/S
 • Etableret 29. sep. 2016
 • CVR 38074830

Virksomheden Coating Consult K/S befinder sig i branchen "Malerforretninger" og har adresse i Ærøskøbing. De blev etableret i 29. september 2016 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -65.566 DKK, mens den i 2021 var på -182.237 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -65.566 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-66’ DKK

+67%

Egenkapital

12’ DKK

-84%

Omsætning

-

Resultat før skat

-66’ DKK

+67%

Årets resultat

2022-65.566 DKK
2021-200.237 DKK
202061.299 DKK
2019-102.603 DKK
2018151.634 DKK
2017167.885 DKK

Likviditetsgrad

133 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-130 %

+50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

25 %

-75%
God

Overskudsgrad

-

Balance

51’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-66’ DKK

+64%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -66’
  -
  -
  -
  -66’
  -
  -
  -
  -
  -66’
  -
  -66’
  -
  -66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  44’
  51’
  51’
  -
  12’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  20’
  -
  38’
  51’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Coating Consult K/S 29.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Plantekærsvej 2 · DK-5970 Ærøskøbing 18.08.2017
Vejrup Mark 10 · DK-5464 Brenderup Fyn 29.09.2016 17.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
433410 Malerforretninger 29.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-12 12.12.2017
2016-09-29 29.09.2016 11.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
0 DKK 29.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Kommanditselskabet tegnes af den samlede direktion 29.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Finn Andersen 29.09.2016
Kaj Flemming Svendsen 29.09.2016 12.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Andersen 12.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Coating Consult K/S

Plantekærsvej 2
5970 Ærøskøbing

CVR

38074830

Virksomhedstype

Kommanditselskab

Stiftet

29. september 2016

P-nummer

1021823305

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433410
Malerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

36471267

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for malerbranchen og dermed beslægtede ydelser.

Tegningsregel

Kommanditselskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

0 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-