Alphasport ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. okt. 2016
 • CVR 38061682

Virksomheden Alphasport ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 4. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 59.269 DKK, mens den i 2021 var på 44.062 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.799 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

+53%

Egenkapital

77’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

44’ DKK

+52%

Årets resultat

202233.799 DKK
202122.091 DKK
202026.716 DKK
201930.863 DKK
2018-12.094 DKK
2017624 DKK

Likviditetsgrad

181 %

+17%
God

Afkastningsgrad

35 %

+45%
God

Soliditetsgrad

54 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

141’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

59’ DKK

+35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

100’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  59’
  -
  -10’
  -
  49’
  -
  -5’
  -
  -5’
  44’
  -
  44’
  -9’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  141’
  40’
  2’
  35’
  -
  77’
  -
  77’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  55’
  141’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alphasport ApS 03.07.2021
Alphasport IVS 04.10.2016 02.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvænget 19 · DK-3100 Hornbæk 04.10.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 04.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-03 03.07.2021
2016-10-04 04.10.2016 02.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.07.2021
1 DKK 04.10.2016 02.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 04.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mick Steen Nielsen 04.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mick Steen Nielsen 04.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alphasport ApS

Skovvænget 19
3100 Hornbæk

CVR

38061682

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. oktober 2016

P-nummer

1021808063

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt levere undervisning og træning til idrætsklubber, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-