K.G.S. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. sep. 2016
 • CVR 38057669

Virksomheden K.G.S. Holding ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i København V. De blev etableret i 29. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 355.632 DKK, mens den i 2021 var på 302.883 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -55.663 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Godot Stangerup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-56’ DKK

-164%

Egenkapital

-23’ DKK

-143%

Omsætning

-

Resultat før skat

-56’ DKK

-164%

Årets resultat

2022-55.663 DKK
202186.398 DKK
2020-68.152 DKK
201946.426 DKK
2018-39.946 DKK
20174.024 DKK

Likviditetsgrad

45 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-35 %

-174%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-23 %

-182%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

100’ DKK

-48%

Bruttofortjeneste

356’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56’ DKK

-56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  356’
  -371’
  -20’
  -
  -36’
  0
  -20’
  -
  -20’
  -56’
  -
  -56’
  -
  -56’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  27’
  -
  -
  27’
  45’
  -
  -
  -
  -
  30’
  56’
  100’
  40’
  -63’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  13’
  -
  123’
  100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
K.G.S. Holding ApS 10.10.2021
K.G.S. Holding IVS 29.09.2016 09.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Reventlowsgade 10 · DK-1651 København V 31.07.2019
Kaløvej 20 · DK-2720 Vanløse 31.05.2018 30.07.2019
Ruthsvej 8 · DK-2900 Hellerup 29.09.2016 30.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 29.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-10 10.10.2021
2016-09-29 29.09.2016 09.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.10.2021
2.200 DKK 29.09.2016 09.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 29.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Godot Stangerup 29.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Godot Stangerup 29.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

K.G.S. Holding ApS

Reventlowsgade 10
1651 København V

CVR

38057669

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. september 2016

P-nummer

1021803681

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

k_stangerup@hotmail.com

Telefon

50405830

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk, industri og design, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-