Haubro Byg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. sep. 2016
 • CVR 38056530

Virksomheden Haubro Byg ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Hals. De blev etableret i 25. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 506.459 DKK, mens den i 2022 var på 505.435 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 259.015 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Boye Haubro Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

259’ DKK

+367%

Egenkapital

302’ DKK

+596%

Omsætning

-

Resultat før skat

308’ DKK

+408%

Årets resultat

2023259.015 DKK
2022-97.093 DKK
2021100.727 DKK
2020256.055 DKK
201941.087 DKK
2018368.320 DKK
2017104.369 DKK

Likviditetsgrad

220 %

+116%
God

Afkastningsgrad

57 %

+258%
God

Soliditetsgrad

56 %

+252%
God

Overskudsgrad

-

Balance

543’ DKK

+98%

Bruttofortjeneste

506’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

519’ DKK

+120%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  506’
  -184’
  -15’
  -
  308’
  1’
  -
  -
  1’
  308’
  -
  308’
  -49’
  259’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  112’
  30’
  -
  378’
  519’
  543’
  50’
  2’
  250’
  -
  302’
  -
  302’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  68’
  -
  236’
  543’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Haubro Byg ApS 25.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Rimmervej 46 · DK-9370 Hals 25.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 25.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-21 21.08.2023
2016-09-25 25.09.2016 20.08.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.08.2023
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af selskabets direktører. 25.09.2016 27.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Boye Haubro Hansen 25.09.2016
Kristian Haubro Nielsen 25.09.2016
Kristian Haubro Nielsen 25.09.2016 21.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Boye Haubro Hansen 25.09.2016
Kristian Haubro Nielsen 25.09.2016 21.08.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Haubro Byg ApS

Rimmervej 46
9370 Hals

CVR

38056530

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. september 2016

P-nummer

1021802294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

haubro@haubro-byg.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er tømrervirksomhed og anden hermed beslægtet arbejde.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller