Kevir Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2016
 • CVR 38055364

Virksomheden Kevir Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksværk. De blev etableret i 1. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -962 DKK, mens den i 2021 var på -6.866 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.380 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

+868%

Egenkapital

150’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

70’ DKK

+902%

Årets resultat

202254.380 DKK
20215.616 DKK
202039.071 DKK
20191.049 DKK
2018-257 DKK
20170 DKK

Likviditetsgrad

5 %

+244%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+90%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

+12%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.219’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+86%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

+373%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  70’
  -
  70’
  -15’
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.169’
  1.169’
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  1.219’
  50’
  100’
  -
  -
  150’
  -
  150’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.053’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.069’
  1.219’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kevir Invest ApS 01.10.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Aavej 17 · DK-3300 Frederiksværk 15.04.2020
Aavej 17 · DK-3300 Frederiksværk 01.10.2016 14.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-10-01 01.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.10.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mirad Kevir 01.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mirad Kevir 01.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kevir Invest ApS

Aavej 17
3300 Frederiksværk

CVR

38055364

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2016

P-nummer

1021800747

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-