Developaid ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2016
 • CVR 38052349

Virksomheden Developaid ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 1. oktober 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.024 DKK, mens den i 2021 var på -5.677 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.582 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+64%

Egenkapital

79’ DKK

-3%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-3’ DKK

+64%

Årets resultat

2022-2.582 DKK
2021-7.116 DKK
202060 DKK
20195.571 DKK
2018-8.807 DKK
201781.377 DKK

Likviditetsgrad

32.142 %

+463%
God

Afkastningsgrad

-4 %

+63%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+82%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

79’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -2’
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  9’
  79’
  79’
  40’
  47’
  -
  -8’
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Developaid ApS 24.09.2021 15.01.2024
Developaid IVS 01.10.2016 23.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Mejsevej 26 · DK-7430 Ikast 01.10.2016 15.01.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.10.2016 15.01.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-24 24.09.2021 15.01.2024
2016-10-01 01.10.2016 23.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.09.2021 15.01.2024
10.000 DKK 01.10.2016 23.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 01.10.2016 11.01.2024

Direktører

Navn Fra Til
Morten Lynge Jensen 01.10.2016 15.01.2024
Morten Lynge Jensen 01.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Lynge Jensen 01.10.2016
Morten Lynge Jensen 01.10.2016 15.01.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Developaid ApS

Mejsevej 26
7430 Ikast

CVR

38052349

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2016

P-nummer

1021798491

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udvikle software.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-