J CHRISTIANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. sep. 2016
 • CVR 38047388

Virksomheden J CHRISTIANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hørve. De blev etableret i 29. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.126 DKK, mens den i 2021 var på -3.127 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -764 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+85%

Egenkapital

-100’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+85%

Årets resultat

2022-764 DKK
2021-5.182 DKK
2020-1.477 DKK
2019-2.685 DKK
2018-2.790 DKK
2017-137.261 DKK

Likviditetsgrad

86 %

+2%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+15%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-16 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

624’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

624’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -10’
  12’
  2’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  619’
  -
  5’
  624’
  624’
  50’
  -150’
  -
  -
  -100’
  -
  -100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  724’
  624’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J CHRISTIANSEN HOLDING ApS 29.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelvang 7 · DK-4534 Hørve 29.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-29 29.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 29.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Christiansen 29.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Christiansen 29.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J CHRISTIANSEN HOLDING ApS

Poppelvang 7
4534 Hørve

CVR

38047388

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. september 2016

P-nummer

1021793465

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jonas.energi@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er drift af selskaber mv. samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-