Maj-Britt Andersen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2016
 • CVR 38043137

Virksomheden Maj-Britt Andersen ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 27. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.803 DKK, mens den i 2021 var på -3.859 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.374 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Maj-Britt Haahr Andersen. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Maj-Britt Haahr Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+89%

Egenkapital

36’ DKK

-15%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-8’ DKK

+89%

Årets resultat

2022-6.374 DKK
2021-58.582 DKK
20207.600 DKK
201942.391 DKK
201841.665 DKK
20179.884 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-22 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+37%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-102%

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

36’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  0
  -
  8’
  -8’
  -
  0
  -
  0
  -8’
  -
  -8’
  -2’
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  36’
  36’
  40’
  -4’
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maj-Britt Andersen ApS 31.03.2021
Maj-Britt Andersen IVS 27.09.2016 30.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Glentevej 31 · DK-7430 Ikast 27.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 27.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-31 31.03.2021
2016-09-27 27.09.2016 30.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 31.03.2021
20 DKK 27.09.2016 30.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 27.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Maj-Britt Haahr Andersen 01.10.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Maj-Britt Haahr Andersen 01.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Maj-Britt Haahr Andersen 27.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maj-Britt Andersen ApS

Glentevej 31
7430 Ikast

CVR

38043137

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2016

P-nummer

1021788992

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

m.haahrandersen@gmail.com

Telefon

23682276

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at sælge konsulentydelser.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-