Mølholm Montage ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. sep. 2016
 • CVR 38012223

Virksomheden Mølholm Montage ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 2. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.844 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Michael Mose Wichmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+81%

Egenkapital

419’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+82%

Årets resultat

2022-2.844 DKK
2021-14.847 DKK
202067.249 DKK
2019168.342 DKK
201846.175 DKK
2017105.260 DKK

Likviditetsgrad

1.233 %

-75%
God

Afkastningsgrad

7 %

+195%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

456’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

456’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  12’
  -47’
  -
  -35’
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  12’
  234’
  456’
  456’
  50’
  369’
  -
  -
  419’
  -
  419’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  456’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mølholm Montage ApS 02.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Fundersvej 3 · DK-7100 Vejle 07.03.2022
Havneøen 6 · DK-7100 Vejle 09.06.2021 06.03.2022
Tværhave 14 · DK-7100 Vejle 02.09.2016 08.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 02.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-02 02.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion 02.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Michael Mose Wichmann 02.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Mose Wichmann 02.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mølholm Montage ApS

Fundersvej 3
7100 Vejle

CVR

38012223

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. september 2016

P-nummer

1021754923

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

molholmmontage@gmail.com

Telefon

26854965

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er montagevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-