Charlatand ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. sep. 2016
 • CVR 38003992

Virksomheden Charlatand ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 13. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -6.750 DKK, mens den i 2020 var på -6.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.434 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-102%

Egenkapital

271’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

-104%

Årets resultat

2021-1.434 DKK
202086.696 DKK
201925.237 DKK
2018-21.125 DKK
201789.347 DKK
201618.959 DKK

Likviditetsgrad

219 %

+39%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

72 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

378’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

233’ DKK

+118%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  -3’
  -
  -3’
  -2’
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  145’
  -
  -
  145’
  145’
  -
  -
  190’
  -
  40’
  233’
  378’
  50’
  221’
  -
  -
  271’
  -
  271’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  86’
  107’
  378’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Charlatand ApS 13.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Lipkesgade 14 · DK-2100 København Ø 13.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-13 13.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 13.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Bonde Petersen 13.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Bonde Petersen 13.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Charlatand ApS

Lipkesgade 14
2100 København Ø

CVR

38003992

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. september 2016

P-nummer

1021744863

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-