Handelsportalerne 2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2016
 • CVR 37990000

Virksomheden Handelsportalerne 2016 ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Frederikshavn. De blev etableret i 30. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -38.870 DKK, mens den i 2021 var på -54.348 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.380 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-31’ DKK

+31%

Egenkapital

72’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

-40’ DKK

+31%

Årets resultat

2022-31.380 DKK
2021-45.520 DKK
202059.247 DKK
2019109.637 DKK
201898.885 DKK
2017-118.422 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-55 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

72’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

+28%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -39’
  -
  -1’
  -
  -39’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -40’
  -
  -40’
  -9’
  -31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  41’
  72’
  72’
  40’
  32’
  -
  -
  72’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Handelsportalerne 2016 ApS 26.09.2020
Handelsportalerne 2016 IVS 30.08.2016 25.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kalkværksvej 9B · DK-9900 Frederikshavn 30.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 30.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-26 26.09.2020
2016-08-30 30.08.2016 25.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.09.2020
1 DKK 30.08.2016 25.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 05.02.2019
Virksomheden tegnes af en likvidator 15.01.2019 04.02.2019
Selskabet tegnes af en direktør 30.08.2016 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Morten Skovhus 05.02.2019
Morten Skovhus 30.08.2016 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Skovhus 30.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Handelsportalerne 2016 ApS

Kalkværksvej 9
9900 Frederikshavn

CVR

37990000

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2016

P-nummer

1021729031

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er design af hjemmeside/reklamesider samt programmer til brug på internettet samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-