Madsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2016
 • CVR 37947857

Virksomheden Madsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Malling. De blev etableret i 15. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.547 DKK, mens den i 2021 var på -11.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -74.883 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-75’ DKK

-136%

Egenkapital

-3’ DKK

-102%

Omsætning

-

Resultat før skat

-75’ DKK

-137%

Årets resultat

2022-74.883 DKK
2021207.606 DKK
2020-153.708 DKK
201971.402 DKK
201822.000 DKK
2017-45.914 DKK

Likviditetsgrad

91 %

+239%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-10 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-86%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

34’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -65’
  -65’
  -75’
  -
  -75’
  -
  -75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  20’
  34’
  34’
  50’
  -53’
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  -
  -
  5’
  -
  37’
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Madsen Holding ApS 15.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Agertoften 22 · DK-8340 Malling 15.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-15 15.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Allan Madsen 15.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Madsen 15.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Madsen Holding ApS

Agertoften 22
8340 Malling

CVR

37947857

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2016

P-nummer

1021681373

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandel i andre kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-