bola-holding.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2016
 • CVR 37938157

Virksomheden bola-holding.dk ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 12. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.576 DKK, mens den i 2021 var på -1.661 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 194.466 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

194’ DKK

-49%

Egenkapital

2.108’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

142’ DKK

-68%

Årets resultat

2022194.466 DKK
2021379.763 DKK
2020204.683 DKK
2019233.395 DKK
2018258.557 DKK
20171.437.562 DKK
201690.710 DKK

Likviditetsgrad

297 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.815’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.100’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  163’
  -400’
  380’
  144’
  142’
  -
  142’
  -52’
  194’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  715’
  715’
  -
  -
  -
  146’
  104’
  2.100’
  2.815’
  50’
  1.275’
  118’
  -
  2.108’
  -
  2.108’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  707’
  2.815’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
bola-holding.dk ApS 12.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Smakkehøj 1 · DK-2820 Gentofte 12.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-12 12.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 12.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Bo Østergaard Lange 15.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Østergaard Lange 12.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

bola-holding.dk ApS

Smakkehøj 1
2820 Gentofte

CVR

37938157

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2016

P-nummer

1021670606

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bola@bola-consult.dk

Telefon

61200573

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kontrollerende interesser i ikke-finansielle selskaber

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-