Zentral Solutions Danmark ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. aug. 2016
 • CVR 37915408

Virksomheden Zentral Solutions Danmark ApS befinder sig i branchen "Anden udgivelse af software" og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 8. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.167 DKK, mens den i 2021 var på 24.749 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.167 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-95%

Egenkapital

13’ DKK

-62%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

-95%

Årets resultat

20221.167 DKK
202123.516 DKK
2020-179 DKK
2019-490 DKK
20185.660 DKK
20174.607 DKK

Likviditetsgrad

547 %

-13%
God

Afkastningsgrad

7 %

-88%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16’ DKK

-61%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

-95%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

-61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1’
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  9’
  16’
  16’
  -
  13’
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  16’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zentral Solutions Danmark ApS 14.10.2021
Zentral Solutions Danmark IVS 20.10.2020 13.10.2021
Miljø Agenten IVS 08.08.2016 19.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Frueled 14 · DK-7900 Nykøbing M 08.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
582900 Anden udgivelse af software 08.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-14 14.10.2021
2020-10-20 20.10.2020 13.10.2021
2016-08-08 08.08.2016 19.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2021
10.000 DKK 08.08.2016 13.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden  tegnes af en direktør alene 08.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Lisbeth Nielsen 08.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisbeth Nielsen 08.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zentral Solutions Danmark ApS

Frueled 14
7900 Nykøbing M

CVR

37915408

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. august 2016

P-nummer

1021642890

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

582900
Anden udgivelse af software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

96690007

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af IT software løsninger til virksomheder og dermed beslægtet service og rådgivning.

Tegningsregel

Virksomheden  tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-