Toftegården Løvel ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2016
 • CVR 37907839

Virksomheden Toftegården Løvel ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 1. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -446.727 DKK, mens den i 2020 var på -113.450 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -373.804 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-374’ DKK

-245%

Egenkapital

-713’ DKK

-110%

Omsætning

-

Resultat før skat

-472’ DKK

-240%

Årets resultat

2021-373.804 DKK
2020-108.434 DKK
2019-38.756 DKK
2018-198.669 DKK
2017-48.252 DKK

Likviditetsgrad

174 %

-53%
God

Afkastningsgrad

-75 %

-397%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-114 %

-206%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

624’ DKK

-31%

Bruttofortjeneste

-447’ DKK

-294%

Gældsforpligtelser

1.337’ DKK

+7%

Tilgodehavende

455’ DKK

-44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -447’
  -
  -24’
  -
  -471’
  -
  -
  -
  -
  -472’
  -
  -472’
  -99’
  -374’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  108’
  -
  108’
  170’
  282’
  -
  -
  45’
  20’
  455’
  624’
  50’
  -768’
  -
  -
  -713’
  -
  -713’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.076’
  -
  -
  -
  -
  261’
  -
  261’
  624’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Toftegården Løvel ApS 01.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevej 2 · DK-8830 Tjele 01.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 01.08.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-01 01.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 01.09.2023 14.09.2023
virksomheden tegnes af direktøren 12.01.2018 15.08.2023
Virksomheden tegnes af direktøren 01.08.2016 09.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Kaja Bjerregaard Vorre 12.01.2018
Kaja Bjerregaard Vorre 12.01.2018 15.08.2023
Kaja Bjerregaard Vorre 01.08.2016 09.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Jensen Vorre 01.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Toftegården Løvel ApS

Møllevej 2
8830 Tjele

CVR

37907839

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2016

P-nummer

1021635223

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

11100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

per-vorre@live.dk

Telefon

86699064

Hjemmeside

-

Formål

ejendomsinvestering og landbrugsdrift.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-