Kruse Holding Aarhus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jul. 2016
 • CVR 37873446

Virksomheden Kruse Holding Aarhus ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 13. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.500 DKK, mens den i 2022 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.746 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+66%

Egenkapital

284’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+64%

Årets resultat

2023-2.746 DKK
2022-8.195 DKK
2021606.193 DKK
202021.720 DKK
201923.203 DKK
201826.997 DKK
201717.860 DKK
2016-60.895 DKK

Likviditetsgrad

919 %

-25%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+17%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

319’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

319’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  0
  -1’
  -
  -1’
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  314’
  319’
  319’
  50’
  124’
  100’
  -
  284’
  -
  284’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  35’
  319’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kruse Holding Aarhus ApS 13.07.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nordvestpassagen 65 · DK-8200 Aarhus N 13.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-13 13.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.07.2016

Direktører

Navn Fra Til
Steen Kruse 13.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Kruse 13.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kruse Holding Aarhus ApS

Nordvestpassagen 65
8200 Aarhus N

CVR

37873446

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juli 2016

P-nummer

1021595175

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for kapitalandele i datterselskaber, som driver virksomhed med køb og salg samt udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-