Givskud Dyreklinik ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2016
 • CVR 37832928

Virksomheden Givskud Dyreklinik ApS befinder sig i branchen "Dyrlæger" og har adresse i Give. De blev etableret i 29. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.842.278 DKK, mens den i 2020 var på 2.790.702 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 496.680 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Morten Klitgaard Nissen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

497’ DKK

+45%

Egenkapital

945’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

638’ DKK

+45%

Årets resultat

2021496.680 DKK
2020342.941 DKK
201963.162 DKK
2018225.013 DKK
2017128.733 DKK
2016163.934 DKK

Likviditetsgrad

199 %

+20%
God

Afkastningsgrad

38 %

+97%
God

Soliditetsgrad

56 %

+36%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.698’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

2.842’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

753’ DKK

-44%

Tilgodehavende

1.494’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.842’
  -2.003’
  -190’
  -
  649’
  -
  -11’
  -
  -11’
  638’
  -
  638’
  -
  497’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  100’
  100’
  -
  103’
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  203’
  168’
  39’
  -
  800’
  455’
  1.494’
  1.698’
  50’
  595’
  300’
  -
  945’
  -
  945’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  138’
  545’
  753’
  1.698’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Givskud Dyreklinik ApS 29.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlevej 68 · DK-7323 Give 23.01.2020
Vejlevej 68 · DK-7323 Give 29.06.2016 22.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
750000 Dyrlæger 29.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-29 29.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 29.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Karina Klitgaard Nissen 22.05.2018
Morten Klitgaard Nissen 29.06.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Klitgaard Nissen Holding ApS 11.09.2019
Karina Klitgaard Nissen Holding ApS 11.09.2019
Klitgaard Nissen Holding ApS 06.12.2016 10.09.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Klitgaard Nissen 29.06.2016
Karina Klitgaard Nissen 29.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Givskud Dyreklinik ApS

Vejlevej 68
7323 Give

CVR

37832928

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2016

P-nummer

1021548126

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

750000
Dyrlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er dyrlægevirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Nej