CBK Holding IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 10. jun. 2016
 • CVR 37786543

Virksomheden CBK Holding IVS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 10. juni 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

18’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

18’ DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  18’
  18’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CBK Holding IVS 10.06.2016 21.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 82 · DK-8000 Aarhus C 13.06.2016 21.01.2019
Vestergade 82 · DK-8000 Aarhus C 10.06.2016 12.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 10.06.2016 21.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-10 10.06.2016 21.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
20 DKK 10.06.2016 21.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 10.06.2016 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Christopher Birk Kerndrup 10.06.2016 27.11.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Christopher Birk Kerndrup 10.06.2016 21.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CBK Holding IVS

Vestergade 82
8000 Aarhus C

CVR

37786543

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

10. juni 2016

P-nummer

1021497610

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at agere som holding selskab, for Christopher Birk Kerndrups entreprenante aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

20 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-