Glever ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2016
 • CVR 37551511

Virksomheden Glever ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skovlunde. De blev etableret i 20. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.913 DKK, mens den i 2021 var på -405.002 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -987.540 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-988’ DKK

-30%

Egenkapital

387’ DKK

-73%

Omsætning

-

Resultat før skat

-796’ DKK

+5%

Årets resultat

2022-987.540 DKK
2021-758.703 DKK
2020-870.549 DKK
2019-942.204 DKK
2018-174.438 DKK
20171.268.290 DKK
20161.813.260 DKK

Likviditetsgrad

6.628 %

+22%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+94%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

393’ DKK

-73%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+98%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

393’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  20’
  20’
  -796’
  -
  -796’
  -192’
  -988’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  279’
  -
  114’
  393’
  393’
  50’
  278’
  59’
  -
  387’
  -
  387’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  6’
  393’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Glever ApS 20.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kildestrædet 134 · DK-2740 Skovlunde 20.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 20.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-20 20.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 20.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rolf Ritzenhofen Hansen 20.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Glever ApS

Kildestrædet 134
2740 Skovlunde

CVR

37551511

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2016

P-nummer

1021267720

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-