Spurvevej 8 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2016
 • CVR 37546410

Virksomheden Spurvevej 8 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 17. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.250 DKK, mens den i 2021 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.909 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

-26%

Egenkapital

181’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

28’ DKK

-26%

Årets resultat

202227.909 DKK
202137.862 DKK
2020-1.602 DKK
2019-2.076 DKK
201848.118 DKK
2017-1.875 DKK
2016-1.875 DKK

Likviditetsgrad

551 %

+22%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

204’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

130’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’
  28’
  -
  28’
  -
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  74’
  -
  -
  -
  -
  130’
  130’
  204’
  50’
  131’
  -
  -
  181’
  -
  181’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  24’
  204’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Spurvevej 8 Holding ApS 17.03.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Spurvevej 8 · DK-8450 Hammel 17.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-03-17 17.03.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.03.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Hardy Jensen 17.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hardy Jensen 17.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Spurvevej 8 Holding ApS

Spurvevej 8
8450 Hammel

CVR

37546410

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2016

P-nummer

1021263040

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hvidevarehjaelpen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besidde kapitalandele i datter og associerede virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-