R. Friis Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. mar. 2016
 • CVR 37537055

Virksomheden R. Friis Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 4. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -447 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

< -999%

Egenkapital

234’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

< -999%

Årets resultat

2022-447 DKK
2021-28 DKK
2020-25 DKK
2019-40 DKK
2018166.294 DKK
201768.398 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

2.064 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

244’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

206’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  38’
  -
  -
  -
  203’
  3’
  206’
  244’
  40’
  194’
  -
  -
  234’
  -
  234’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  244’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R. Friis Holding ApS 21.06.2021
R. Friis Holding IVS 04.03.2016 20.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vinterslevvej 60 · DK-8370 Hadsten 09.02.2023
Kværnloftet 44 · DK-8240 Risskov 16.08.2019 08.02.2023
Kværnloftet 44 · DK-8240 Risskov 24.06.2019 15.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 04.03.2016 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-21 21.06.2021
2016-03-04 04.03.2016 20.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.06.2021
1 DKK 04.03.2016 20.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Friis Sørensen 04.03.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Friis Sørensen 19.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Friis Sørensen 04.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R. Friis Holding ApS

Vinterslevvej 60
8370 Hadsten

CVR

37537055

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. marts 2016

P-nummer

1021251190

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

smu_nyk@hotmail.com

Telefon

93975117

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-