Anders Fredslund-Hansen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2016
 • CVR 37528560

Virksomheden Anders Fredslund-Hansen Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. marts 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.560 DKK, mens den i 2021 var på -5.768 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.087 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

48’ DKK

-71%

Egenkapital

131’ DKK

-34%

Omsætning

-

Resultat før skat

50’ DKK

-70%

Årets resultat

202248.087 DKK
2021167.890 DKK
2020-3.567 DKK
2019-2.896 DKK
20180 DKK
2017-3.900 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

153 %

-65%
God

Afkastningsgrad

19 %

+187%
God

Soliditetsgrad

53 %

-31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

246’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

175’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  46’
  4’
  -
  -
  4’
  50’
  -
  50’
  -
  48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  70’
  70’
  -
  -
  74’
  24’
  21’
  175’
  246’
  40’
  -
  91’
  -
  131’
  -
  131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  114’
  246’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Anders Fredslund-Hansen Holding ApS 23.09.2021
Anders Fredslund-Hansen Holding IvS 08.03.2016 22.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Maglekildevej 16 · DK-1853 Frederiksberg C 03.09.2020
Frøslevvej 36 · DK-2610 Rødovre 08.03.2016 02.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 08.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-23 23.09.2021
2016-03-08 08.03.2016 22.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.09.2021
1 DKK 08.03.2016 22.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 08.03.2016

Direktører

Navn Fra Til
Anders Fredslund-Hansen 08.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Fredslund-Hansen 08.03.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Anders Fredslund-Hansen Holding ApS

Maglekildevej 16
1853 Frederiksberg C

CVR

37528560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2016

P-nummer

1021240504

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@thearrangement.dk

Telefon

20206154

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele samt aktiviteter I tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-