Claus Buur Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2016
 • CVR 37497851

Virksomheden Claus Buur Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 22. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -117.775 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-118’ DKK

-111%

Egenkapital

2.923’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-117.775 DKK
20211.087.096 DKK
2020331.456 DKK
201994.355 DKK
2018397.657 DKK
2017-29.775 DKK
2016-192.124 DKK

Likviditetsgrad

2.710 %

+961%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.998’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.031’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  219’
  -
  -65’
  154’
  -
  -
  -
  -16’
  -118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  967’
  -
  -
  967’
  967’
  -
  -
  -
  1’
  -
  2.031’
  2.998’
  50’
  2.873’
  -
  -
  2.923’
  -
  2.923’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  30’
  75’
  2.998’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Claus Buur Holding ApS 22.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Hestetangsvej 16 · DK-3520 Farum 15.01.2018
Hestetangsvej 16 · DK-3520 Farum 22.02.2016 14.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 22.02.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-22 22.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Claus Mikael Buur 22.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Mikael Buur 22.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Claus Buur Holding ApS

Hestetangsvej 16
3520 Farum

CVR

37497851

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2016

P-nummer

1021205296

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-