Bogø Ejendomme Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. feb. 2016
 • CVR 37492795

Virksomheden Bogø Ejendomme Aps befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 16. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 201.679 DKK, mens den i 2021 var på 466.460 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 62.465 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

62’ DKK

-78%

Egenkapital

1.127’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

87’ DKK

-76%

Årets resultat

202262.465 DKK
2021281.079 DKK
2020265.822 DKK
2019154.750 DKK
2018124.363 DKK
2017137.599 DKK
201650.694 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-88%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

32 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.533’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

202’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

2.319’ DKK

-6%

Tilgodehavende

43’ DKK

-89%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  202’
  -
  -36’
  -
  -
  -
  -79’
  -
  -79’
  87’
  -
  87’
  -24’
  62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  33’
  33’
  -
  -
  -
  3.457’
  -
  -
  -
  -
  3.490’
  -
  -
  -
  -
  31’
  43’
  3.533’
  50’
  1.018’
  59’
  -
  1.127’
  -
  1.127’
  87’
  87’
  936’
  -
  -
  -
  936’
  1.173’
  49’
  -
  -
  15’
  146’
  1.383’
  3.533’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bogø Ejendomme Aps 16.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Gugvej 75 · DK-9210 Aalborg SØ 20.03.2022
Mosebrinken 15 · DK-9210 Aalborg SØ 16.02.2016 19.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 16.02.2016 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-16 16.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Mohammed El-Hajj 16.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mohammed El-Hajj 16.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bogø Ejendomme Aps

Gugvej 75
9210 Aalborg SØ

CVR

37492795

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. februar 2016

P-nummer

1021199571

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mario@bogoesandwich.dk

Telefon

25782929

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og udlejning af ejendomme og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-